Over Burgerblauw Carnisse

Burgerblauw Carnisse bestaat uit vrijwilligers die iedere maandag- en woensdagavond tussen 19:00 en 21:00 door de wijk lopen (schouwen) en melding maken van situaties die niet schoon heel of veilig zijn. Indien we genoeg vrijwilligers hebben, willen we dit zelfs uitbreiden


Meldingen kunnen o.a. zijn:
Vuilniszakken of zwerfvuil naast de container, kapotte vuilnisbakken of containers, lantaarnpalen die niet branden, verzakte stoeptegels en zo nog veel meer.


Via een portofoon worden alle meldingen doorgegeven aan het kantoor. Daar zitten mensen die de portofoon bedienen en alle meldingen in een Excel sheet typen. Aan het einde van deze avonden wordt die Excel sheet doorgestuurd naar de instanties die verantwoordelijk zijn voor verwijdering, herstel, of wijziging van de gemaakte meldingen. Op de maandagavonden wordt Burgerblauw ondersteund door de wijkagent en twee medewerkers van ʻStadsbeheerʼ. Voor de verwerking van de meldingen staan o.a. voor ons klaar:
Openbare Werken, de Roteb, CityTec, Stadsontwikkeling, Toezicht Gebouwen, de RET, Buurtbemiddeling, wooncorporaties en zo nog veel meer.


Elke maandag- en woensdagavond schouwen wij, maar daar naast zijn wij 24/7 zelf ook een meldpunt voor de bewoners van onze wijk. Als u ons iets meld, zorgen wij dat uw melding bij de juiste persoon of instantie terecht komt.


Deze clip is geproduceerd door de gemeente Rotterdam namens de buiten beter app.


Deze clip is opgenomen door Open-tv Rotterdam.


Deze foto's en video's geven een impressie van het werk wat wij doen:

Geschiedenis Burgerblauw Carnisse

Burgerblauw Carnisse kent zijn oorsprong in 2011 rond het Amelandseplein. Vuurwerk overlast was de aanleiding om voor een aantal bewoners tot actie over te gaan.


De toenmalige Deelgemeente Charlois had hier wel oren naar en zij ondersteunde dit initiatief met een kleine subsidie. In 2012 is Burgerblauw Carnisse officieel opgericht bij Bewoners Organisatie Carnisse (inmiddels is deze organisatie opgeheven) met 7 vrijwilligers en kreeg het steeds meer vorm.


Inmiddels krijgen wij zelf een subsidie van Directie Veiligheid Rotterdam en bestaat ons team uit ruim 25 vrijwilligers. Burgerblauw Carnisse is een gezellige groep mensen die met hart en ziel werkt aan een beter leefmilieu in Rotterdam Carnisse.

Telefoonnummers

Informeer bij Frans Graphorn (06-46818109)

Locatie

We werken vanuit het Huis van Carnisse aan de Texelsestraat 18 (achter het hek). En schouwen we elke maandag- en woensdagavond in de wijk Carnisse en een deel van het Zuiderpark.

Contact Formulier

Heeft u zin om vrijwillig een keer mee te gaan of wilt u meer weten bel of vul het contact formulier in en wij nemen contact met u op.